Veikla / Dokumentai

Veikla / Dokumentai

BĮ KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRO 
 
TIKSLAS: puoselėti lietuvių etninę kultūrą Klaipėdos mieste
 
VEIKLA: tradicinio kalendoriaus – advento, Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Joninių, Vėlinių – renginių ciklai, šventės vaikams, užsiėmimai besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms, tradicinių šokių vakarai, giesmių popietės, senovinių amatų mokymas, edukacijos, folkloro koncertai, paskaitos. Aktyvi folkloro ansamblių  – „Alka“, „Alkiukai“, „Kuršių ainiai“, „Kuršiukai“, „Senoliai“, „Vorusnėlė“, tradicinių šokių ir dainų klubų – veikla
 
ĮSTAIGOS NUOSTATAI
 
 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
 
 
 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
 
2017 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 M.BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 M. KOVO 31 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016 M. GRUODŽIO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

ETNOKULTŪROS CENTRO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 12 31

ETNOKULTŪROS CENTRO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 09 30

ETNOKULTŪROS CENTRO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 06 30

ETNOKULTŪROS CENTRO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 03 31

ETNOKULTŪROS CENTRO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 12 31

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS
 


DARBO UŽMOKESTIS


ŽIŪRĖTI

ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

ŽIŪRĖTI