Veiklos sritys

I. Meno kolektyvai, koncertinė veikla. Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centre veikia 7 meno kolektyvai: 2 suaugusiųjų folkloro ansambliai - "Alka" ir "Kuršių ainiai", tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis "Senoliai", 3 vaikų folkloro ansambliai - "Kuršiukai", "Vorusnėlė", "Alkiukai", folkloro sambūris "Audenis". Didelę šių kolektyvų repertuaro dalį sudaro Klaipėdos krašto folkloras, dar mažai žinomas kituose regionuose. Populiarindami Klaipėdpos krašto etninę kultūrą, ansambliai koncertuoja Klaipėdos mieste, apskrityje, kituose Lietuvos miestuose bei kaimuose, užsienyje; rengiamos kalendorinių švenčių ir kt. teminės programos, projektai su kitų muzikinių žanrų atlikėjais.

II. Renginiai. Klaipėdos etnokultūros centras organizuoja renginius:
- tradicinį tarptautinį folkloro festivalį "Parbėg laivelis",
- tradicinę tarptautinę vaikų ir jaunimo etninės kultūros stovyklą - šventę "Vėlungis";
- tradicinių kalendorinių švenčių renginių ciklą "Metų ratas" - Užgavėnės, Velykos, Joninės, Vėlinės, adventas, Kalėdos;
- kalendorines šventes vaikams ir jaunimui - Atvelykio, Martyno šventės;
- renginių ciklus:
"Savitas Klaipėdos kraštas" - pokalbiai apie Klaipėdos krašto papročius, tradicijas, istoriją;
"Folkloro vakarai senamiestyje" - koncertai ir vakaronės Etnokultūros centro kieme (šiltuoju metų laiku);
"Mes visi - vieno medžio šakelės" - renginiai neįgaliesiems;
"Folksmūgis" - folklorinių šokių vakarai jaunimui;
"Nuo Vilniaus miesto lig Klaipėdužės" - susitikimai su žymiausiais etninės kultūros vertybių rinkėjais, tyrėjais, puoselėtojais;
"Lietuvos etnografiniai regionai" - koncertai, pristatymai, paskaitos, pokalbiai;
"Klaipėdos krašto tradicijos ir folkloras" - projektas turistams;
"Tautiškumo pagrindai" - seminarų ciklas apie kalendorines šventes, folklorą, etnochoreografiją, tradicinius žaidimus, papročius (teorinius ir praktinius užsiėmimus).

III. Edukacinė veikla. Etnokultūros centras rengia šiuos edukacinius "Etninės kultūros pradžiamokslio" užsiėmimus:
Etnomokyklėlės - Užgavėnių kaukių, Velykų margučių ir karpinių, kalėdinių papuošalų namams ir eglutei, tautinio kostiumo, etnomuzikavimo ir paprotinės dailės.
Pažintiniai - pramoginiai Užgavėnių, Velykų, advento renginiai moksleivių grupėms.
Projektas "Po Klaipėdos miestužį".

Projektas "Etninės kultūros pamokos miesto mokyklose".

Etnotekstilės studijoje galima susipažinti su tradicinės tekstilės įvairove, praktiškai išbandyti audimą, verpimą, siūlų sukimą, juostų pynimą, siuvinėjimą, mezgimą  ir kt.

 

IV. Parodos. Rengiamos tautodailės, fotografijos, įvairios moksleivių kūrybos parodos.

V. Informacinė veikla. Kaupiami duomenys apie miesto folkloro kolektyvus, jų veiklą, etninės kultūros sklaida.

VI. Etninės kultūros paveldo fiksavimas. Etninės kultūros nematerialaus paveldo vertybių ir šiuolaikinių etninės kultūros raiškos formų Klaipėdos mieste fiksavimas, surinktų žinių kaupimas ir sisteminimas.

VII. Kita veikla. Vakaronės, paskaitos, etninės kultūros tematikos filmų peržiūros.

 
Etnokultūros centras