Darbo užmokestis
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro darbuotojų
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(skelbiamas pagal LRV 2003-04-18 nutarimo Nr.480 reikalavimus)
Pavadinimas Etatų skaičius 2015/2016 m. 2015 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Eurais (1 et.) 2016 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Eurais (1 et.)
1. Kultūros ir meno darbuotojai
1.1. Įstaigos vadovas 1 neskelbiama* neskelbiama*
1.2. Specialistai įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą 7 558.09 900.36
1.3. Kolektyvų meno vadovai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą 4.5 463.88 668.96
2. Kiti darbuotojai
2.1. Vadovų pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams 1 neskelbiama* neskelbiama*
2.2. Specialistai įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą 0.5 404.7 404.7
2.3. Darbininkai 1 312.59 380
* nėra rasytinio darbuotojo sutikimo
 
Etnokultūros centras