CD „VESTUVINĖS DAINOS“

 

 

Kompaktinėje plokštelėje skamba senosios vestuvinės dainos iš Ch. Barčo rinkinio ,,Dainų balsai“ bei monografijos ,,Lietuvininkų žodis“,  kai kur subtiliai įsiterpiant tradiciniams ir atkurtiems šio krašto instrumentams. Neatsitiktinai šalia dainų klausytojas išgirs ir keletą tipiškų instrumentinių kūrinių – maršą, polką, valsą, fokstrotą, kurie iki šių dienų griežiami vestuvių metu ir yra gana populiarūs. Gal ir senosios Mažosios Lietuvos vestuvinės dainos savitu skambesiu, naujomis interpretacijomis galėtų pritapti ir naujai atgimusios įsilieti į šių dienų vestuvių apeigas.

 

 

 

 1. Šerk šerk, tėveli. Vestuvinė piršlybų daina.
 2. Šėriau žirgytį. Vestuvinė piršlybų daina.
 3. Palenkėj palenkėj saulė tekėjo.
 4. Vaikščioj povas po dvarą.
 5. Ko liūdit, sesytės. Vestuvinė mergvakario daina.
 6. Septyni rūtų lapukai. Vestuvinė jaunojo sutiktuvių daina.
 7. Kad veik išauštų aušružė.
 8. Mergyte miela. Vestuvinė jaunojo sutiktuvių daina.
 9. Stov žirgytis pažabotas. Vestuvinė išvažiavimo į jungtuves daina.
 10. Jau aušt aušružė. Vestuvinė sugrįžimo iš jungtuvių daina.
 11. Trys rožytės daržely žydėjo. Vestuvinė sugultuvių daina.
 12. Sakiau sakiau. Vestuvinė gaubtuvių daina.
 13. Ei, myliu myliu. Vestuvinė gaubtuvių daina.
 14. Ui ui, aš nuvargus. Vestuvinė marčpiečio daina.
 15. Nevežkit greitai. Vestuvinė kraičio išvežimo daina.
 16. Pareinu rytą anksti. Vestuvinė grįžtuvių daina.
 17. Ei žuvėdra žuvėdrėle.
 18. Maršas.
 19. Valsas.
 20. Polka.
 21. Fokstrotas.

 

Įrašyta 2009 m. garso įrašų studijoje ,,STUDIOFONAS“

Garso inžinierius Gintautas Litinskas

Dailininkė Gražina Oškinytė

Atlieka) Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro folkloro ansamblis ,,ALKA“ (vadovai Rita Šukienė ir Jonas Kavaliauskas).

 
Atgal
Etnokultūros centras