CD „KLAIPĖDOS KRAŠTO DAINOS“, „ADVENTO-KALĖDŲ DAINOS“

 

 

Leidinį sudaro dvi garso plokštelės. Pirmoje garso plokštelėje skamba folkloro sambūrio „Audenis“ atliekamos Klaipėdos krašto dainos, antroje – Klaipėdos krašto Naujųjų metų giesmė ir advento-Kalėdų dainos, apipintos Sauliaus Šiaučiulio džiazo improvizacijomis. Paskutinius penkerius metus „Audenis“ dainuoja Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto dainas, kurios yra savitos ir įdomios savo skambėjimu bei elegantiškai grakščia melodija. Pianisto Sauliaus Šiaučiulio improvizacijos ir Klaipėdos krašto dainos suskamba tarsi kitoje erdvėje, neprarasdamos autentiškumo ir savitumo.

 

 

 

 

 

Klaipėdos krašto dainos:

 1. Lėkė volungė  (Maro daina, apie Klaipėdą, 1880m.)
 2. Ir atlėkė raibs paukštelis  (Karinė daina, Lėbartai prie Klaipėdos, 1887 m.)
 3. Šis kiemelis kaip dvarelis  (Meilės daina, Dargužiai, Klaipėdos apskritis., 1882 m.)
 4. Aš nusieičiau  (Jaunimo daina, Pilupėnai, 1846)
 5. Anksti rytelę kėlau  (Vestuvinė sugrįžimo iš jungtuvių daina, į šiaurės rytus nuo Klaipėdos, 1880 m.)
 6. Ui sese seserėle  (Vestuvinė sugrįžimo iš jungtuvių daina, į šiaurės rytus nuo Klaipėdos, 1880 m.)
 7. Dukrytėle mano  (Vestuvinė gaubtuvių daina, apie Klaipėdą 1860 m.)
 8. Eina bernytis  (Meilės daina, Priekulė, 1846 m.)
 9. Nusipyniau vainikėli  (Meilės daina, Kuršiai prie Pilkalnio, 1852 m.)
 10. Kad aš ėjau pajūrelėms  (Vestuvių sugultuvių daina, į pietryčius nuo Klaipėdos, 1880 m.)
 11. Aš vargdienėlė  (Šeimos daina,  Muižė prie Kintų, 1827 m.)
 12. Netankiai jojau  (Vestuvinė pažintuvių daina, į šiaurės rytus nuo Klaipėdos, 1880 m.)
 13. Eisva mudu abudu (Vestuvinė sugultuvių daina, Kalnininkai, 1832 m.)
 14. Sauliaus Šiaučiulio improvizacija, „Lėkė volungė“ dainos tema

 

Advento-Kalėdų dainos:

 1. Kaip niekingas, prapuolingas (Senųjų ir Naujųjų metų liuteronų giesmė)
 2. Sodai sodai
 3. Sakalėli  sierasai
 4. Oi jau mano mielas
 5. Oi, ant kalno bačkelė, kalėda
 6. Lėkęs lėkęs sakalėlis
 7. Kam tavo, vilkeli, akelės šviesios, kalėda
 8. Už girių girių ugnelė degė

 

Įrašyta 2009 m. įrašų studijoje „STUDIOFONAS“

Dailininkė  Gražina Oškinytė

Atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro folkloro sambūris

„AUDENIS“ (vadovė Valerija Jankūnaitė) ir džiazo pianistas Saulius Šiaučiulis

Leidėjas:  Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras

Rėmėjas:  Det Norske Veritas UAB

 
Atgal
Etnokultūros centras